A.I.S.E.

Image
A.I.S.E.,
Mednarodno združenje proizvajalcev mil, detergentov in drugih izdelkov za ččenje ter vzdrževanje, je uradni predstavnik te industrije v Evropi. V to zvezo je vključenih 37 nacionalnih združenj iz 42 držav in približno 900 podjetij, od največjih multinacionalk do majhnih in srednje velikih podjetij, ki oskrbujejo industrijski in institucionalni sektor kot tudi potrošniške trge. V zvezo A.I.S.E., ki ima svoj sedež v Bruslju, je neposredno včlanjenih tudi deset podjetij, ki tržijo izdelke v Evropi.
A.I.S.E. se udejstvuje na številnih področjih, tako prek prostovoljnih pobud industrije kot tudi s podajanjem prispevkov k političnim odločitvam in z drugimi socialno-ekonomskimi dejavnostmi. Industrija že dolgo učinkovito in objektivno sodeluje z deležniki, tudi z oblikovanjem številnih pobud za izboljšanje varnosti ljudi in okolja ter za povečanje sonaravnosti na splošno.
Več informacij o združenju A.I.S.E. najdete na:  www.aise.eu

Združenje, ki predstavlja proizvajalce mil, detergentov in drugih izdelkov za ččenje  in vzdrževanje v Sloveniji, je Združenje kemijske industrije pri Gospodarski zbornici Slovenije, v okviru katerega deluje Sekcija proizvajalcev kozmetike, pralnih sredstev in čistil (t.i. KPČ).


 


 


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français