Cefic

Image
Cefic:
Svet evropske kemijske industrije je organizacija, ki predstavlja evropsko kemijsko industrijo, s sedežem v Bruslju. Predstavlja približno 29.000 velikih, srednje velikih in malih kemijskih podjetij, ki skupaj proizvedejo več kot tretjino vseh kemijskih izdelkov na svetu. Člani združenja Cefic so mednarodne korporacije in manjša podjetja v sektorju, ki imajo svoj sedež v Evropi, ter nacionalne zveze iz evropskih držav.

S poudarkom na inovativnosti in razvojnih dejavnostih je evropska kemijska industrija prevzela vodilno vlogo pri razvoju trajnostnih rešitev, ki zagotavljajo večjo blaginjo in boljšo kakovost življenja tako v Evropi kot tudi drugod po svetu.

Cefic se zavzema tako za dosledno upoštevanje obstoječe zakonodaje kot tudi za nenehno izboljševanje svojih postopkov za ravnanje s kemikalijami in kemijskimi procesi; to zavezo je med drugim potrdil tudi s svetovnim Programom odgovornega ravnanja (Responsible Care® ) ter kombinacijo prostovoljnih pobud in akcijskih programov, med drugimi Global Project Strategy in Long-Range Research Initiative (LRI) ter SusChem (Evropska tehnološka platforma za trajnostno kemijo). S pomočjo takšnih pobud bo Cefic svojim članom še naprej pomagal ustvarjati dodano vrednost in zagotavljati rešitve, ki jih družba potrebuje.

Več informacij o združenju Cefic najdete na:  http://www.cefic.be/

Združenje, ki predstavlja kemijsko industrijo v Sloveniji, je Združenje kemijske industrije pri Gospodarski zbornici Slovenije  http://www.gzs.si/slo/panoge/zdruzenje_kemijske_industrije  


 


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français