Natančno ocenjevanje varnosti izdelkov

Najnaprednejši detergenti in drugi izdelki za ččenje ter vzdrževanje so učinkoviti predvsem zaradi njihove najnaprednejše kemijske sestave. Proizvajalci se neprenehoma trudijo zagotavljati kar največjo varnost svojih izdelkov tako, da jih podvržejo strogim preizkusom in jih označijo z jasnimi in razumljivimi navodili za uporabo in označbami na embalaži. Toda – kako proizvajalci določijo, kaj je varno in kaj ne? Kako so ravni »nevarnosti« in »tveganja« sploh opredeljene?

Ko govorimo o lastnostih kemijskih sestavin z vidika varnosti, moramo najprej dobro razumeti terminologijo, ki se uporablja na tem področju. Tako na primer veliko ljudi uporablja termina »nevarnost« in »tveganje«, kot bi pomenila eno in isto, vendar ta dva izraza v resnici označujeta dve zelo različni stvari!

Tveganje? Nevarnost? Izpostavljenost? Kakšna je razlika?

Izraz »nevarnost« opisuje, da ima določena kemikalija to lastnost, da povzroča določene škodljive vplive.
»Tveganje« pomeni verjetnost, da se bodo ti vplivi ob določeni rabi te kemikalije res pojavili. 

NEVARNOST:
Način, na katerega lahko določen predmet ali okoliščina škoduje zdravju in/ali okolju

 x

IZPOSTAVLJENOST:
Obseg, do katerega je oseba ali okolje izpostavljena nevarnosti oz. do katerega nevarnost vpliva nanjo 

 =

 TVEGANJE
Verjetnost, da bo do škodljivega vpliva dejansko prišlo

Prečkanje ceste je na primer nevarno dejanje, saj lahko človeka, ki jo prečka, zbije avtomobil. Nihče pa ne predlaga, da bi takšno dejanje prepovedali: v tem primeru namreč predpisi in varnostni ukrepi na tem področju zmanjšujejo tveganje, povezano s tem dejanjem, na sprejemljivo raven. To načelo lahko povzamemo tudi na področju kemikalij.

Na področju kemikalij je potrebno pri izdelavi ocene tveganja upoštevati ne le nevarnost same snovi, temveč tudi, kako je to nevarnost mogoče omiliti z omejevanjem izpostavljenosti na sprejemljivo raven. Zato je ključnega pomena, da se vedno zagotovi informacije o nevarnosti in oceni tveganja kemikalij ter se tako potrošnikom in končnim uporabnikom omogoči ustrezno razumevanje z dano snovjo povezanih varnostnih vprašanj. S takšnim ravnanjem industrija dokazuje svojo skrb za to, da bi se njeni izdelki uporabljali odgovorno, tako z vidika varovanja zdravja ljudi kot tudi okolja.

Image 
Cefic: Tveganje in nevarnost – kakšna je razlika  
A.I.S.E/Ceficov skupni projekt ocenjevanja tveganja, gl. HERA  

Ravnanje s kemikalijami: Ocenjevanje in obvladovanje tveganj 

Proizvajalci izdelkov, ki vsebujejo kemijske sestavine, sestave proizvodov razvijajo na podlagi ocen tveganja, saj jim to omogoča, da ta tveganja lažje obvladujejo. S pomočjo teh ocen lahko določijo, kako bi bilo tveganja mogoče zmanjšati, potrošnike in končne uporabnike pa obvestijo o tem, kako lahko določen izdelek uporabljajo varno in s kakšnimi ukrepi lahko tveganje zmanjšajo na sprejemljivo raven. Te informacije je mogoče posredovati na različne načine, med drugim preko spletne strani proizvajalca, službe za pomoč uporabnikom in etikete oz. embalaže samega izdelka. 

 


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français