Preberite etiketo!

Naši izdelki so zasnovani tako, da so ob predvideni uporabi varni. Kljub temu je zelo pomembno, da pred uporabo pozorno preberete etiketo izdelka, še posebej če ta vsebuje potencialno nevarne sestavine.

V tej rubriki najdete nekaj uporabnih nasvetov, ki vam lahko pomagajo preprečiti napačno uporabo in nesreče, ter pomembne informacije o tem, kaj storiti, če pride do nesreče. To stran lahko dodate med zaznamke, da boste lahko hitreje dostopali do nje.


ČE PRIDE DO NESREČE


1) Ostanite mirni.

2) Na etiketi poiščite informacije za ukrepanje v sili in sledite navodilom za nudenje prve pomoči:


 • Pri zaužitju: ne izzvati bruhanja; nemudoma pokličite zdravnika ali center za zastrupitve.

 • Pri stiku z očmi ali kožo: temeljito izperite z vodo in pokličite zdravnika, če draženje ali bolečina ne poneha. Če nosite kontaktne leče, jih takoj vzemite iz oči.

 • Alergična reakcija: če začutite zateklino v predelu grla, pokličite zdravnika ali službo za nujno medicinsko pomoč.


3) V primeru nesreče se posvetujte s svojim zdravnikom.PREPREČEVANJE NESREČ


 • Vedno preberite etiketo in upoštevajte navodila za varno uporabo.

 • Pri ravnanju z jedkimi izdelki nosite zaščitna oblačila, na primer rokavice ali zaščitna očala.

 • Poskrbite za ustrezno zračenje prostora. Kadar je mogoče, delajte na prostem.

 • Kadar uporabljate nevarne izdelke, poskrbite, da v bližini ne bo otrok; izdelka nikdar ne puščajte poleg vedra ali na pultu.

 • Imejte v mislih, da pokrovček, ki preprečuje odpiranja embalaže otrokom, ne predstavlja nikakršnega zagotovila, da otrok embalaže kljub vsemu ne bo odprl, temveč mu odpiranje le oteži. Nevarne izdelke vedno hranite zunaj dosega otrok, po možnosti v zaklenjenih prostorih, do katerih otroci nimajo ključa.
 • Etiket nikdar ne odstranjujte in poskrbite za to, da ostanejo berljive.

 • Nikdar ne mešajte dveh ali več izdelkov med seboj, saj ob mešanju lahko pride do nevarnih kemičnih reakcij.

 • Izdelke vedno hranite v originalni posodi oz. embalaži. Če je embalaža takšna, ki omogoča ponovno polnjenje, za ponovno polnjenje določenega izdelka vedno uporabite isto embalažo (da se izognete mešanju različnih izdelkov med seboj) in poskrbite, da med polnjenjem v bližini ne bo otrok.

 • Preden embalažo odvržete, jo zaprite (ali izperite).


ZLATO PRAVILO: PREBERITE ETIKETO!
Z določenimi vrstami izdelkov za domačo rabo, kot so na primer čistilci odtokov ali belilo, je potrebno ravnati posebej previdno in so zato označeni s posebnimi simboli za nevarnost. Če na etiketi opazite simbol za nevarnost, izdelka nikoli ne uporabite, dokler ne preberete opozorila in izvedete priporočenih preventivnih ukrepov.
V skladu z zakonom morajo biti vsi potencialno nevarni izdelki opremljeni z varnostnimi informacijami na etiketi. Za potrošnike je bistvenega pomena, da te informacije preberejo, saj se tako podučijo o tveganjih in poskrbijo za ustrezne ukrepe, ki jim bodo omogočili varno uporabo izdelka. Na etiketi boste našli tudi podatke o tem, kako ukrepati, kadar pride do napačne uporabe ali do nesreče.
Kadar boste poklicali svojega zdravnika ali center za zastrupitve ali podjetje, imejte izdelek vedno pri sebi, da boste osebi na drugi strani linije lahko prebrali, kaj piše na etiketi. Na podlagi teh informacij vam bodo lahko dali natančne napotke za nadaljnje ukrepanje. Če se odločite, da boste zdravnika obiskali, vzemite s seboj tudi izdelek v originalni embalaži.
Opomba: Simbol za nevarnost se nanaša le na izdelek, kakršen je v originalni embalaži.


KAJ STORITI V PRIMERU NESREČE ALI NAPAČNE UPORABE:

Zaužitje
Bodite pripravljeni zdravniku posredovati naslednje informacije:
- kateri izdelek je oseba zaužila;
- koliko izdelka je oseba zaužila (grižljaj, požirek, skodelico, itd.);
- koliko časa je minilo od zaužitja;
- kakšne simptome kaže oseba, ki je izdelek zaužila;
- katere ukrepe za prvo pomoč ste že opravili;
- starost in težo osebe, ki je izdelek zaužila;
- znane težave z alergijami, ki jih ima oseba, ki je izdelek zaužila.

Zdravnik lahko nato stopi v stik z nacionalnim centrom za zastrupitve, kjer se pozanima o strupenosti izdelka in ustreznem ukrepanju po zaužitju

Stik s kožo
Kadar nevarni izdelki pridejo v stik s kožo, je kožo potrebno temeljito izprati s čisto, mlačno vodo. Če gre za jedek izdelek, izpirajte vsaj 10–15 minut. Če ste še vedno v skrbeh in/ali če bolečina ne popusti, obiščite svojega zdravnika. Več informacij o strupenih izdelkih in simbolih, ki se pojavljajo na njihovi embalaži, najdete v rubriki Preberite etiketo .

Stik z očmi
Če vam jedka snov pride v oči, si jih temeljito izperite s čisto, mlačno vodo. Če nosite kontaktne leče, jih vzemite iz oči takoj, ko vam je izdelek prišel v oči; tako preprečite, da bi se snovi iz izdelka nakopičile v sloju solz za lečami, in jih zato lažje izperete. Ne pozabite izpirati tudi pod vekami. Če ste še vedno v skrbeh in/ali če bolečina ne popusti, obiščite svojega zdravnika.

Vdihavanje
Če ste izdelek nenamerno vdihnili, se najprej nadihajte svežega zraka. Poskrbite za to, da po tem, ko ste prostor zapustili, vanj ne bodo mogli vstopiti drugi ljudje, dokler ga dodobra ne prezračite. Če ste še vedno v skrbeh in/ali če bolečina ne popusti, obiščite svojega zdravnika.

 


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français