Pravno obvestilo

PROSIMO VAS, DA SI PRED OGLEDOM SPLETNE STRANI POZORNO PREBERETE SPODNJE OBVESTILO

Določila in pogoji uporabe te spletne strani. Pridržujemo si pravico, da te pogoje kadarkoli spremenimo. 

Vsebina
Vse informacije in gradiva, objavljena na tej spletni strani, so zgolj informativne narave in so ponujena z najboljšimi nameni. Za vse objavljene informacije verjamemo, da so pravilne in resnične. Kljub temu niti Cefic niti A.I.S.E. ne zatrjujeta ali jamčita, da so vse informacije popolne in točne. Cefic in A.I.S.E. ne prevzemata nikakršne odgovornosti za kakršnekoli netočne ali nepopolne informacije oz. vsebine na tej spletni strani.
Sklici na izdelke, ki so omenjeni ali priporočeni na tej spletni strani, so podani zgolj v informativne namene, odločitev za posamezen izdelek je popolnoma prepuščena presoji vsakega posameznika. Cefic in A.I.S.E. sama ne dobavljata nobenih izdelkov ali storitev končnim odjemalcem. Vrste izdelkov, sestavine in storitve, opisane na tej spletni strani, ne predstavljajo prodajne ponudbe ali ponudbe za dobavo s strani Cefica in/ali A.I.S.E.
Cefic in/ali A.I.S.E. v nobenem primeru ne prevzemata odgovornosti za kakršnokoli uporabo vsebine te spletne strani. Prav tako ne odgovarjata za kakršnokoli škodo, ki bi lahko nastala zaradi uporabe ali zanašanja na informacije, objavljene na tej spletni strani.
Cefic in/ali A.I.S.E. si pridržujeta pravico, da lahko vsebino te spletne strani kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremenita ali posodobita. 

Avtorske pravice
Avtorske pravice te spletne strani in, kjer je to ustrezno, njene vsebine so v lasti združenj Cefic in A.I.S.E. Reproduciranje je dovoljeno, razen v komercialne namene, v kolikor uporabnik priznava in ustrezno navede vir informacij.
Cefic in A.I.S.E. nista lastnika avtorskih pravic nobenega od uradnih dokumentov ali dokumentov v javni lasti, ki so predstavljeni na tej spletni strani. Spoštovati morate tudi avtorske pravice, če te obstajajo, gradiva tretjih oseb, ki ga najdete na tej spletni strani. 

Blagovna znamka
Spoštovati morate lastniške pravice za uporabo logotipov/blagovnih znamk, kot je na primer logotip združenja Cefic in ki jih najdete na tej strani; v zvezi s tem vam niso dodeljene nikakršne pravice. 

Povezave
Povezave na druge spletne strani so vključene zgolj z namenom prijaznejše uporabe naše spletne strani. Cefic in/ali A.I.S.E. zato nista odgovorna za vsebino teh spletnih strani niti ne podajata nikakršnih zagotovil glede informacij, ki jih najdete na njih. Cefic in/ali A.I.S.E. ne prevzemata nikakršne odgovornosti v zvezi s temi spletnimi stranmi ali v zvezi z informacijami, ki jih podajajo.


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français