Ocena vpliva preko celotnega življenjskega kroga (LCA) – osnove

Life Cycle

Ocena vpliva preko celotnega življenjskega kroga je orodje za preučevanje okoljevarstvenih vidikov in potencialnih vplivov izdelka preko njegovega celotnega življenjskega kroga – »od zibelke do groba«. Na področju detergentov in čistil so v LCA zajeti kriteriji, kot so izbor surovin, proizvodnja, distribucija, uporaba in odlaganje.

Z vidika trajnostnega razvoja je pomembno, da se pri ocenjevanju upošteva celoten življenjski krog izdelka. Tako na primer ne bi smeli analizirati le, kako se nek izdelek proizvaja (razvoj, proizvodnja, embaliranje, distribucija), temveč tudi, kako se ga uporablja. Vplive na okolje v splošnem delimo na izrabo virov, zdravje ljudi in ekološke posledice (kot so vplivi na stanje voda, poraba energije in količina proizvedenih odpadkov).

Graf LCA spodaj kaže, da se večina vplivov detergentov pojavi med fazo uporabe. Spodbujanje potrošnikov k varovanju okolja, tj. k prevzemanju bolj trajnostnih vzorcev rabe, je tako eden najbolj obetavnih načinov, s pomočjo katerega lahko prispevamo k varovanju okolja.

Analiza vpliva preko celotnega življenjskega kroga pralnega praška in glavni postopek pranja
(vir: A.I.S.E. LCA Task Force)

Ocena vpliva preko celotnega življenjskega kroga


Image

In the graph: 

- Legend (top to bottom): Energija -> CO2 -> KPK -> Odpadki

- Graph (bottom, left to right): Sestavine -> Proizvodnja -> Embaliranje -> Distribucija -> Uporaba -> Odlaganje

- Graph (right side, top to bottom): Odpadki -> KPK -> CO2 -> Energija

Opomba: KPK = kemijska potreba po kisiku

Z grafa ocene vpliva preko celotnega življenjskega kroga pralnega praška za domačo uporabo je jasno razvidno, da so izpusti še posebej visoki v fazah uporabe in odlaganja. Ob vsakršnem zmanjšanju potrošnje in temperature pranja bi se zmanjšal tudi vpliv proizvodnje in transporta, embaliranja in trdnih odpadkov – s tem pa tudi celoten vpliv na okolje. Iz tega je jasno razvidna potreba po nadaljnjem spodbujanju trajnostne proizvodnje in rabe.

 


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français