Sonaravnost – industrija prevzema vodilno vlogo!

Zvezi A.I.S.E. in Cefic sta podali že številne prostovoljne pobude na področju trajnostnega razvoja. Njihov namen je zagotavljati informacije in spodbujati trajnostno uporabo detergentov in drugih izdelkov za ččenje ter vzdrževanje tako doma kot na delovnem mestu. 

Spodaj smo vam pripravili seznam pobud s področja varnosti, ki jih je podala industrija:

HERA
Ocenjevanje tveganja sestavin čistil za domačo rabo na zdravje ljudi in okolje. 

Responsible Care  (Program odgovornega ravnanja)
Ceficova prostovoljna pobuda, katere cilj je izboljšati postopke ravnanja s kemikalijami

ERASM (Ocenjevanje in obvladovanje okoljskih tveganj)
Skupna pobuda zvez A.I.S.E., Cefic in CESIO, sprejeta leta 1991.

Sličice za varno uporabo
Potrošnikom pomagajo izdelek uporabljati varno.

Program skrbništva nad osvežilci zraka
Ta pobuda je bila podana s strani združenja A.I.S.E. leta 2007, njen namen pa je spodbujati odgovorno proizvodnjo in komunikacijo v zvezi z osvežilci zraka ter odgovorno uporabo le-teh.

Več informacij o prostovoljnih pobudah najdete v rubriki Pobude 


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français