Dodatne pobude za spodbujanje trajnostnega razvoja

Poleg prostovoljnih pobud, ki jih je pripravila in se jim zavezala naša industrija sama, obstaja tudi vrsta drugih programov, ki se dotikajo naše panoge in obravnavajo vprašanja trajnostnega razvoja.Image
Energijske oznake na napravah:
Cilj evropske politike energijskega označevanja, ki jo opredeljujejo direktive EU, sprejete v zadnjih desetih letih, je spodbuditi uporabo naprav (pralnih strojev, pomivalnih strojev itd.), ki zagotavljajo optimalno učinkovitost ob nizki porabi energije. Sistem energijskega označevanja EU razvršča naprave glede na njihovo učinkovitost in porabo v skladu z uradnimi standardi EU in na podlagi laboratorijskih preizkusov. Potrošniki so ta obvezni sistem označevanja, ki jim omogoča primerjavo energetske učinkovitosti različnih modelov in znamk naprav, dobro sprejeli. Ne pozabite poiskati te oznake, ko kupujete novo napravo! 

 

Znak za okolje:
Image Image
Na nekaterih izdelkih boste morda opazili tudi naslednje oznake (Evropski znak za okolje, Nordijski labod – Skandinavija, Modri angel – Nemčija). To so tako imenovani »znaki za okolje« in označujejo, da izdelek izpolnjuje določene s strani evropskih ali državnih organov opredeljene okoljevarstvene zahteve v zvezi s sestavo izdelka ali njegovo embalažo. Podjetja se v te programe vključujejo prostovoljno.

Na nekaterih izdelkih boste morda opazili tudi naslednje oznake (Evropski znak za okolje, Nordijski labod – Skandinavija, Modri angel – Nemčija). To so tako imenovani »znaki za okolje« in označujejo, da izdelek izpolnjuje določene – s strani evropskih ali državnih organov opredeljene – okoljevarstvene zahteve v zvezi s sestavo izdelka ali njegovo embalažo. Podjetja se v te programe vključujejo prostovoljno.

Podobne programe, katerih cilj je spodbuditi sonaravno proizvodnjo in potrošnjo, boste morda našli tudi na lokalni ravni. Za več podatkov v zvezi s tem se obrnite na vaše državne organe, zvezo potrošnikov ali nacionalna industrijska združenja.

 

 


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français