Trajnostna proizvodnja

A.I.S.E. in Cefic sta pripravila številne prostovoljne pobude industrije za promocijo t. i. trajnostne proizvodnje. Te se osredotočajo predvsem na uvajanje dobrih praks na številnih področjih, kot so na primer izbiranje dobavitelja, ocenjevanje varnosti ter proizvajanje in razvijanje sestav (formul) izdelkov.

Več o teh pobudah lahko izveste, če se premaknete po zaslonu navzdol ali če kliknete na enega od naslovov s seznama na levi strani zaslona.

HERA
Ocenjevanje tveganja za zdravje ljudi in okolje (HERA) je skupni projekt združenj A.I.S.E. in Cefic. Ta pobuda je bila sprejeta leta 1999, vzpostavila pa naj bi skupni okvir za ocenjevanje tveganja glavnih sestavin čistil za domačo rabo. 
Več o tem

Responsible Care (Program odgovornega ravnanja)
Responsible Care® je svetovna pobuda industrije, v okviru katere si podjetja, ki proizvajajo kemikalije, neprestano prizadevajo izboljševati zdravstvene, varnostne in okoljske lastnosti le-teh ter interesne skupine ustrezno obveščati o svojih izdelkih in proizvodnih procesih.
Več o tem

DUCC
Skupina za koordinacijo nadaljnjih uporabnikov kemikalij (Downstream Users of Chemicals Coordination Group) je bila ustanovljena leta 2001 z namenom, da bi pripomogla k oblikovanju in izvajanju ciljev uredbe REACH (evropska uredba za registracijo, evalvacijo, avtorizacijo in omejevanje kemikalij).
Več o tem

Lista za zdrava čistila (Charter for Sustainable Cleaning)

ERASM
Pobuda ERASM (Ocenjevanje in obvladovanje okoljskih tveganj) je skupna pobuda združenj A.I.S.E., Cefic in CESIO (združenje proizvajalcev površinsko aktivnih snovi). Podana je bila leta 1991 z namenom ocenjevanja okoljskih vplivov površinsko aktivnih snovi.
Več o tem

Laundry Sustainability Projects (Projekti za trajnostno pranje perila)
Cilj teh pobud je zagotoviti trajnostni razvoj s pomočjo spodbujanja podjetij k proizvajanju kompaktnejših sestav (formul) detergentov, s čimer bi zmanjšali potrebne odmerke za pranje v običajnih pralnih strojih. S temi projekti si pobudniki želijo tudi izboljšati ozaveščenost potrošnikov o tem, kakšne okoljske koristi uporaba takšnih izdelkov prinaša.
Več o tem

Air Fresheners Product Stewardship Programme (Program skrbništva nad osvežilci zraka)
Program za odgovorno ravnanje z osvežilci zraka je leta 2007 predstavilo združenje A.I.S.E., da bi z njim spodbudilo odgovorno proizvodnjo in uporabo osvežilcev zraka ter zagotovilo ustrezno obveščanje v zvezi z njimi.
Več o tem


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français