HERA

Image HERA (Ocenjevanje tveganja za zdravje ljudi in okolje) je skupna pobuda združenj A.I.S.E. in Cefic. Vzpostavila je skupni okvir za ocenjevanje tveganja izdelkov, ki se uporabljajo v industriji čistil za domačo rabo. Ta okvir za ocenjevanje tveganja na učinkovit in transparenten način podaja informacije o ocenah varnosti sestavin teh izdelkov. S tem postopkom naj bi zagotovili podporo na oceni tveganja utemeljen pristop h kemijski zakonodaji v EU, služijo pa lahko tudi kot zgled za aplikacijo enakih procesov tudi v drugih sektorjih in/ali geografskih območjih. HERA je bila vzpostavljena 5 let pred uredbo REACH, zato so njeni izsledki veliko pripomogli k razvoju in načinu izvajanja dejavnosti, ki so dandanes začrtane v kontekstu te uredbe.

Če želite o projektu HERA izvedeti več ali si ogledati seznam vseh ocen tveganja, pridobljenih v okviru tega projekta, obiščite spletno stran www.heraproject.com

 

 


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français