Responsible Care (Program odgovornega ravnanja)

Image Responsible Care® je svetovna pobuda industrije, v okviru katere si podjetja, ki proizvajajo kemikalije, neprestano prizadevajo izboljševati zdravstvene, varnostne in okoljske lastnosti le-teh ter interesne skupine ustrezno obveščati o svojih izdelkih in proizvodnih procesih.
Etična načela programa Responsible Care® podpirajo našo industrijo pri prizadevanjih, da bi delovala varno, dobičkonosno in z mislijo na prihodnje generacije, leta 2002 pa je pobuda na Svetovnem vrhu o trajnostnem razvoju za pomemben doprinos k trajnostnemu razvoju prejela tudi pohvalo s strani UNEP-a (Programa ZN za okolje). 

Več informacij o pobudi Responsible Care najdete na spletni strani

www.responsiblecare.org


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français