ERASM

Image ERASM, pobuda za Ocenjevanje in obvladovanje okoljskih tveganj, je bila vzpostavljena leta 1991 kot odziv industrije na razmere na področju ocenjevanja tveganja v Evropi.

Ta skupna platforma evropskih proizvajalcev detergentov in površinsko aktivnih snovi, ki jih predstavljata njihovi zvezi A.I.S.E. (Association Internationale de la Savonnerie, de la Détergence et des Produits d’Entretien) in CESIO (Comité Européen des Agents Surface et de leurs Intermédiaires Organiques), koordinira skupne dejavnosti obeh panog za razširitev in izboljšanje baz podatkov o ocenjevanju tveganja površinsko aktivnih snovi, ki so prisotne v detergentih, za okolje.

Dejavnosti ERASM-a obsegajo številne projekte, ki jih v sodelovanju z drugimi interesnimi skupinami – kadar je to potrebno – vodijo strokovnjaki iz industrije.
www.erasm.org

 


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français