Projekti za trajnostno pranje perila

Prvi izmed A.I.S.E.-jevih Projektov  za pranje perila v skladu s smernicami trajnostne rabe izdelkov se je začel izvajati leta 2006. Ta prostovoljni projekt je neposredni naslednik A.I.S.E.-jevega Kodeksa dobre okoljske prakse in z njim povezane kampanje Washright, osredotoča pa se predvsem na države srednje in vzhodne Evrope. Proizvajalci detergentov za pranje perila, ki sodelujejo pri tem projektu, se strinjajo, da bodo na trg dajali le pralne praške, ki so vsaj za 33 % kompaktnejši v primerjavi z običajnimi. Cilj teh projektov je s pomočjo izobraževanja potrošnikov o pravilnem odmerjanju »kompaktnih« detergentov za pranje perila še naprej zagotavljati napredek na področju sonaravnosti.

Člani združenja A.I.S.E. bodo podobne projekte pripravljali tudi v prihodnje.
Več o tem najdete tudi v naslednjih treh prilogah o pranju perila:
1)  Nekaj nasvetov za pranje 

2)  Priročnik za pranje perila 

3)  Razumevanje simbolov za nego tkanin 


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français