Program skrbništva nad osvežilci zraka

Air Fresheners Product Stewardship Programme je nova pobuda združenja A.I.S.E., ki je bila predstavljena oktobra 2007. Njen cilj je spodbujanje industrije k prevzemanju dobrih praks na področju proizvodnje in obveščanja v zvezi z osvežilci zraka ter odgovorno uporabo le-teh po vsej Evropi, s čimer bi potrošnikom omogočili informirano izbiro in varno uporabo tovrstnih izdelkov.

Podjetja, ki sodelujejo v tem programu, morajo upoštevati naslednja pravila:

> Razvoj izdelkov/varnost izdelkov
Ocenjevanje sestavin izdelkov v skladu z uveljavljenimi tehničnimi standardi, npr. WHO, IFRA/EFFA za dišave, CEN itd.

> Informacije o izdelku
Podajanje dobro vidnih, pomembnih varnostnih obvestil na etiketi ter objava podrobnejših informacij o sestavinah izdelka na svetovnem spletu.

>Oblika izdelka
Upoštevanje dobrih praks v zvezi z obliko izdelka (npr. da ta ne sme biti podoben igrači).

> Obveščanje o izdelku in oglaševanje
Upoštevanje dobrih praks (npr. da se v oglasnih sporočilih za izdelke ne pojavljajo nosečnice, dojenčki ali otroci; navajanje dokazov za izjave o izdelku v oglasih).

Če bi želeli prejeti izvod Programa A.I.S.E. za odgovorno ravnanje z osvežilci zraka ali če želite izvedeti več o njem, se obrnite na A.I.S.E. ali nacionalne zveze, ki so članice tega združenja, preko spletne strani:
www.aise.eu/airfresheners


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français