Bolj trajnostnim izdelkom naproti

Da bi lahko zagotovili trajnostni razvoj, je pomembno, da učinkovitost izdelkov ocenjujemo preko njihovega celotnega življenjskega kroga, tj. od razvoja, proizvodnje in dobave pa do uporabe, odlaganja in/ali recikliranja in ponovne uporabe. 

Te ocene proizvajalcem zagotavljajo podatke, ki jih potrebujejo za neprenehno izboljševanje načinov proizvodnje in uporabe teh izdelkov, da bi s tem zagotovili kar največjo učinkovitost le-teh in zmanjšali količino nastalih odpadkov. Eden od načinov, na katerega industrija to dosega, je uvajanje sestavin, ki so bolj biološko razgradljive. Še en takšen način je uporaba embalaže, ki jo je mogoče ponovno napolniti, reciklirati ali ponovno uporabiti, ali razvoj sestav izdelkov, ki zagotavljajo optimalne rezultate pri manjših odmerkih, s čimer je mogoče zmanjšati tudi embalažo in količino virov, ki jih je potrebno vložiti v proizvodnjo.

S klikom na naslednje povezave lahko izveste več o ocenjevanju vpliva preko celotnega življenjskega kroga (LCA) , tehnoloških inovacijah , vodi , biološki razgradljivosti ter embaliranju in odlaganju 


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français