Trajnostni razvoj – Lista, ki postavlja nove standarde

Zvezi A.I.S.E. in Cefic sta podali že številne prostovoljne pobude na področju trajnostnega razvoja. A.I.S.E.- jeva »Listinaza trajnostno čiščenje« je najpomembnejša pobuda na področju mil, detergentov in drugih izdelkov za čiščenje ter vzdrževanje, ki se pojavljajo na evropskih trgih.

Image
A.I.S.E. je svojo pobudo z naslovom  Listina za trajnostno čiščenje predstavil leta 2004 v vseh državah članicah EU, na Norveškem, Islandiji in v Švici. V pobudo se lahko vključijo proizvajalci in dobavitelji vseh vrst mil, detergentov in drugih izdelkov za čiščenje ter vzdrževanje tako za domačo kot tudi profesionalno rabo. Ta prostovoljna pobuda je bila prva tovrstna pobuda, ki je spodbujala prevzemanje trajnostnih praks ravnanja s proizvodi v vseh fazah njihovega življenjskega kroga.

Listinaskuša iti še korak dlje od zakonskih zahtev in zagotoviti, da bodo izdelki preko celotnega življenjskega kroga kar najbolj varni in prijazni do okolja. Združenje A.I.S.E. skuša tudi s pomočjo Listine zagotoviti, da bi bili izdelki ob predvideni uporabi varni in da bi bile potrošnikom podane vse relevantne varnostne informacije in informacije o najustreznejšem načinu uporabe. Cilj te pobude je, da bi tako proizvodnja kot tudi raba na tem področju bolj sledili načelom trajnostnega razvoja.

Podjetja, ki pristopijo k Listini, se morajo strinjati, da bodo omogočala izvajanje neodvisnega zunanjega nadzora svojih podjetij in se vključevala v letno vseevropsko ocenjevanje ključnih kazalcev uspešnosti, ki zajema tako ekonomske kot tudi družbene in okoljske vidike.  

Vsako leto bo mednarodno združenje A.I.S.E. objavilo poročilo o trajnostnem napredku po  ključnih kazalcih uspešnosti, povezanih s splošno uspešnostjo industrije na ravni EU. Ti bodo vključevali kazalce, kot so poraba vode in povprečna poraba energije na tonoproizvodnje.

Že od začetka je bila Listina zasnovana kot dolgoročna, živa shema. Prav zato se bo še naprej razvijala in tako pomagala voditi trajnostne prakse za celoten sektor. Redne nadgradnje Listine zagotavljajo, da bo ta še naprej nudila najbolj napredno shemo zagotavljanja trajnosti za spodbujanje najboljših praks v industriji, in sicer na podlagi analize življenjskega kroga (LCA) in znanosti.

 

Novo v 2010
Posodobitev Listine v letu 2010 je prva večja nadgradnja. Vzpostavlja zagotavljanje trajnosti za posamezne izdelke, označene z izboljšanim logotipom Listine. Ta logotip lahko prejmejo podjetja, ki so zavezana k upoštevanju posodobitve Listine 2010 preko prostovoljnega zagotavljanja skladnosti z novimi naprednimi profili trajnosti (Advanced Sustainability Profiles – ASP) za posamezne kategorije izdelkov.

Povezave
- Listina – spletna stran za potrošnike

Brošura o Listini
Poročila o aktivnosti in trajnosti mednarodnega združenja A.I.S.E.
Spletna stran Listine
1. poročilo združenja A.I.S.E. o trajnostnem razvoju 2006 (podatki iz leta 2005)
2. poročilo združenja A.I.S.E. o trajnostnem razvoju 2007 (podatki iz leta 2006)
3. poročilo združenja A.I.S.E. o trajnostnem razvoju 2008 (podatki iz leta 2007)
4. poročilo združenja A.I.S.E. o trajnostnem razvoju 2009 (podatki iz leta 2008)


Prostovoljne pobude
Zvezi A.I.S.E. in Cefic sta podali že številne prostovoljne pobude na področju trajnostnega razvoja. Njihov namen je posredovati pomembne informacije in spodbujati trajnostno uporabo čistil in izdelkov za vzdrževanje tako doma kot na delovnem mestu. Če želite izvedeti več tudi o drugih prostovoljnih pobudah, si oglejte rubriko Pobude na tej spletni strani.

 


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français