Trajnostna raba

Združenji A.I.S.E. in Cefic sta pripravili že številne prostovoljne pobude za promoviranje »trajnostne rabe izdelkov«. Cilj teh pobud je spodbujati končne uporabnike (potrošnike in poslovne odjemalce), naj izdelke in storitve uporabljajo na najučinkovitejši in okolju najbolj prijazen način.

Te pobude so še posebej pomembne zato, ker prav uporaba povzroči daleč največji del »okoljskega odtisa« izdelkov in bi izboljšave na tem področju lahko prinesle veliko pozitivnega. Več o teh pobudah lahko izveste, če se premaknete po zaslonu navzdol ali če kliknete na enega od naslovov s seznama na levi strani zaslona.Washright (Pravilno pranje perila)
Edinstvena vseevropska pobuda, ki usklajeno preko televizijskih oglasov, stikov z javnostmi in informacij na embalaži izdelkov spodbuja potrošnike, naj perilo perejo bolj trajnostno.
Več o tem

Save Energy and Water (Varčujte z energijo in vodo)
Izhaja iz pobude Washright, le da se osredotoča na detergente za strojno pomivanje posode.
Več o tem

Sličice za varno uporabo

Ta nabor sličic je bil razvit kot preprost in neposreden način za svetovanje potrošnikom o tem, kako varno uporabljati detergente. Te sličice najdete na embalaži izdelkov povsod po Evropi.
Več o tem

Lista za zdrava čistila (Charter for Sustainable Cleaning)
Lista za zdrava čistila je pomembna pobuda, ki jo je vzpostavilo združenje A.I.S.E., da bi med proizvajalci detergentov ter drugih čistil za domačo in profesionalno rabo spodbudilo upoštevanje načel trajnostnega razvoja.
Več o tem

Laundry Sustainability Projects
(Projekti za pranje perila v skladu s smernicami trajnostne rabe izdelkov)


Cilj teh pobud je zagotoviti trajnostni razvoj s pomočjo spodbujanja podjetij k proizvajanju kompaktnejših sestav (formul) detergentov, s čimer bi zmanjšali potrebne odmerke za pranje v običajnih pralnih strojih. S temi projekti si pobudniki želijo tudi izboljšati ozaveščenost potrošnikov o tem, kakšne okoljske koristi uporaba takšnih izdelkov prinaša.


Več o tem 

Air Fresheners Product Stewardship Programme (Program skrbništva nad osvežilci zraka)
Ta pobuda je bila podana s strani združenja A.I.S.E. leta 2007, njen namen pa je spodbujati odgovorno proizvodnjo in komunikacijo v zvezi z osvežilci zraka ter odgovorno uporabo le-teh. 

Več o tem


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français