Save Energy and Water (Varčujte z energijo in vodo)

Image
Projekt združenja A.I.S.E. z naslovom Varčujte z energijo in vodo (Save Energy and Water – SEW) se osredotoča na spodbujanje optimalne uporabe detergentov za strojno pomivanje posode. Podjetja, ki so se tej pobudi zavezala, kupcem svojih izdelkov priporočajo, naj posodo pomivajo s programi za pomivanje pri 50 °C ali 55°C oz. s samodejnimi programi, kar storijo z objavo logotipa SEW na embalaži in podajanjem neposrednih nasvetov potrošnikom prek oglaševalskih akcij.
www.saveenergyandwater.com


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français