Varnost – vsak od nas lahko prispeva k njej

Mila, detergente in druge izdelke za čiščenje ter vzdrževanje vsakodnevno uporabljamo za vzdrževanje čistoče, zdravja in dobrega počutja. Čeprav si proizvajalci prizadevajo, da bi bili ti izdelki ob predvidenem načinu uporabe kar najbolj varni, je z njimi vendarle treba ravnati z določeno stopnjo previdnosti – še posebej v bližini otrok.

Naša industrija ima na področju izdelovanja varnih izdelkov že dolgo tradicijo. Ta prizadevanja so še dodatno podkrepljena z vrsto zakonskih in prostovoljnih pobud, pripravljenih na podlagi evropske zakonodaje.

Industrija tudi neprenehoma dela na tem, da bi – v sodelovanju z zvezami potrošnikov, vladnimi organi in drugimi strokovnjaki – še izboljšala varnost in zmanjšala vpliv svojih izdelkov na okolje, na primer z uporabo sestavin, ki imajo manjši vpliv na okolje, ter razvijanjem označb in drugih komunikacijskih poti, preko katerih je mogoče uporabniku zagotoviti informacije, ki jih potrebuje za varno in odgovorno rabo izdelkov. 

V tej rubriki boste našli naslednje informacije:

• razlago, zakaj je pomembno prebrati etiketo izdelka, preden ga začnete uporabljati,
• nasvete, kaj storiti, če pride do nesreče ali napačne uporabe izdelka,
• informacije o predpisih s področja mil, detergentov in drugih izdelkov za čiščenje ter vzdrževanje, ki se pojavljajo na trgu,
• osnovna načela za zagotavljanje varnosti sestavin izdelkov,
• informacije o prostovoljnih pobudah zvez A.I.S.E. in Cefic, ki jih je sprejela celotna panoga, na področju varnosti in trajnostnega razvoja.


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français