Trajnostni razvoj: Prednostni cilj naše industrije

»Trajnostni razvoj je razvoj, ki izpolni potrebe današnjih generacij, ne da bi obenem prihodnjim generacijam omejil možnosti, da zadovoljijo svoje potrebe.« – Svetovna komisija za okolje in razvoj (t. i. »Brundtlandova komisija«), 1987.

Trajnostni razvoj sloni na treh medsebojno povezanih stebrih: varovanju okolja, družbenem razvoju in gospodarski rasti. Preprosto povedano, trajnostni razvoj zagotavlja, da naša današnja dejanja ne bodo škodila prihodnjim generacijam. 

Klimatske spremembe so na primer posledica izpustov toplogrednih plinov (TGP), ki so se zaradi industrijskih dejavnosti v zadnjih 150 letih nakopičili v zemeljski atmosferi. Glede na ugotovitve Medvladnega odbora Združenih narodov za podnebne spremembe naj bi nadaljnja rast povprečne temperature v prihodnjih desetletjih na številnih območjih sveta povzročila katastrofalne posledice, če nam emisij TGP ne bo uspelo hitro omejiti. Ta problem je še toliko težje rešljiv zaradi povečanega povpraševanja po energiji – proizvodnja le-te je namreč eden glavnih virov izpustov TGP – in vse pomembnejše vloge hitro razvijajočih se držav v globalnem gospodarstvu.

Zaradi vse višjih temperatur se bodo stalili ledeniki, kar bo imelo hude posledice, tudi zato, ker se bo zaradi tega na številnih delih sveta drastično zmanjšala količina pitne vode. 

Kaj to pomeni za nas?

Mila, detergenti in drugi izdelki za ččenje ter vzdrževanje so ključnega pomena za vzdrževanje čistoče in higiene – tako v naših stanovanjih kot tudi na javnih mestih, kot so šole, bolnišnice, hoteli in restavracije. Pomagajo nam tudi ohranjati našo lastnino v dobrem stanju in nam omogočajo vsesplošno dobro počutje. Igrajo ključno vlogo na področju ohranjanja zdravja in izboljševanja kakovosti življenja in so tako nepogrešljiv dejavnik družbenega razvoja, enega od treh podpornih stebrov trajnostnega razvoja.

Vendar pa tudi ti izdelki prispevajo k porabi energije in vode, ne le med izdelavo, temveč k temu veliko prispeva predvsem način, kako jih potrošniki uporabljajo. Zares je prav raba tista, ki prispeva največji delež »okoljskega odtisa« – skupnega vpliva izdelka na okolje, od njegovega razvoja in proizvodnje pa do uporabe in odlaganja. Prav zato je tako pomembno, da potrošniki vedo, kako izdelke uporabljati odgovorno in tako izkoristiti vse prednosti, ki jim jih ti izdelki prinašajo, ne da bi pri tem po nepotrebnem porabljali dragocene vire.

Kaj lahko storimo v tej smeri?

Naša industrija je popolnoma predana uresničevanju načela trajnostnega razvoja. Proizvajalci si neprenehoma prizadevajo še izboljšati učinkovitost in sonaravnost svojih industrijskih in logističnih dejavnosti ter stremijo k uporabi okolju kar najbolj prijaznih sestavin. Vključujejo se tudi v številne pobude za informiranje potrošnikov glede ustrezne in trajnostne rabe svojih izdelkov.

Cefic in A.I.S.E. imata že dolgo tradicijo proaktivnega udejstvovanja na tem področju. Pod zavihki v tej rubriki boste našli nekaj podrobnejših informacij s področja razvoja ter več o kampanjah in pobudah, s katerimi si želimo še bolj spodbujati trajnostno proizvodnjo in rabo naših izdelkov.


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français