Voda

ImageŽivljenjski slog Evropejcev se je v zadnjih 50 letih močno spremenil. Ker vodo dobivamo iz pipe, jo uporabljamo povsod: v kopalni kadi, pod prho, v umivalnikih, bazenih in na vrtu, pa tudi v pralnih in pomivalnih strojih. V zahodnih družbah uporaba vode pogosto velja za nekaj samoumevnega. Posledično obstaja nevarnost, da bi prišlo do nesorazmerja med ponudbo vode in povpraševanjem po njej. Zato bo nujno potrebno zmanjšati porabo vode, saj se bo v nasprotnem primeru s težavami z oskrbo in kakovostjo le-te soočal vse večji odstotek prebivalstva. Prav iz tega razloga je iskanje rešitev za zmanjševanje porabe vode postalo osrednje vprašanje tako za proizvajalce kot za potrošnike.

Kakovost vode

Člani združenj A.I.S.E. in Cefic že dolga leta neprenehno razvijajo nove ukrepe, ki bi omogočili razvoj izdelkov s kar najmanjšim vpliv na vodo in na okolje. Učinkovit način za dosego tega cilja je zagotoviti, da so vse sestavine izbranega izdelka biološko razgradljive. Biološka razgradnja je naravni način razgradnje organskih snovi s pomočjo bakterij. Kadar biološka razgradnja ni popolna, v procesu nastanejo stranski produkti, ki se kopičijo v okolju ali razgrajujejo naprej s pomočjo drugih mehanizmov. Inovativni ukrepi, ki jih je sprejela industrija, so v kombinaciji z Uredbo (ES) št. 648/2004 o detergentih (ki je povezala in nadgradila predhodne zakonodajne svežnje s tega področja) pomagali zagotoviti, da so površinsko aktivne snovi (ki so ključna sestavina detergentov za pranje perila) v vodnih sistemih biološko razgradljive. Več informacij o biološki razgradljivosti površinsko aktivnih snovi najdete tu

Vprašanja v zvezi s kakovostjo vode v EU bi bilo treba obravnavati tudi v povezavi z izvajanjem Direktive o ččenju komunalne odpadne vode (UWWTD). 

Industrija bo v prizadevanjih za nadaljnje izboljševanje svojih izdelkov še naprej tesno sodelovala z zakonodajalci, raziskovalci in znanstveniki. 

Varčevanje z vodo 

Številni izdelki naše industrije so preko njihovega celotnega življenjskega kroga – tako pri proizvodnji kot pri uporabi – odvisni od vode. Vodo se uporablja že med samim proizvodnim procesom, nato pa jo med uporabo naših izdelkov porabljajo še potrošniki, na primer, ko uporabljajo sredstva za pomivanje posode ali pranje perila.

Da bi spodbujali varčevanje z vodo, podjetja, včlanjena v našo zvezo, neprestano iščejo nove načine za varčevanje z vodo, med drugim tudi tako, da potrošnikom podajajo napotke o tem, kako lahko varčujejo z vodo, in z nenehnim izboljševanjem svojih izdelkov. Poleg tega sta A.I.S.E. in Cefic razvila programe najboljše prakse, kot sta na primer Responsible Care (Program odgovornega ravnanja)  in Lista za zdrava čistila , v katerih se med drugim dotakneta tudi vprašanja porabe vode.  

Veliko večino vode, porabljene v sektorju detergentov in drugih izdelkov za ččenje ter  vzdrževanje, dejansko porabijo potrošniki med samo uporabo teh izdelkov. A.I.S.E. je zato pripravil kampanjo Washright  in projekt Varčujte z energijo in vodo, s pomočjo katerih želi potrošnikom pokazati, kako lahko zmanjšajo porabo vode in si hkrati še vedno zagotovijo najboljše rezultate pri pranju perila ali pomivanju posode.

Ste vedeli, da lahko, če posodo namesto s programi za pomivanje pri višjih temperaturah pomivate s programi za pomivanje pri 50 ali 55 °C ali s samodejnimi programi, prihranite*: 

... do 84 kWh električne energije na leto? To zadostuje za približno 80 dodatnih pomivanj, kar pomeni, da boste več kot 3 mesece posodo pomivali brezplačno!

... do 1.497 litrov vode na leto? Takšno količino vode (ob zmerni porabi) porabite s 43 prhanji ali 19 kopelmi v kadi. 

* največji verjetni prihranki, izračunani na podlagi preizkusa vzorčnih naprav, ki so pred kratkim prišle na evropska tržišča, in podatkov o vzorcih povprečne uporabe takšnih naprav v Evropi. Save Energy and Water

V rubriki Vstopite v hišo  na tej spletni strani boste našli obilico dodatnih nasvetov o tem, kako lahko privarčujete z vodo med opravljanjem vsakodnevnih gospodinjskih opravil.

 


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français