Prostovoljne podjetniške pobude

Podjetja se lahko odločijo, da se bodo zavezala določenim prostovoljnim pobudam na ravni industrije in/ali vrste izdelkov. Te se osredotočajo na različna področja, na primer na spodbujanje trajnostnega razvoja. Nekatere takšne pobude za razvijanje najboljših praks so predstavljene spodaj.

Lista za zdrava čistila


Image

Cilj tega A.I.S.E.-jevega vseevropskega programa je, da bi med proizvajalci detergentov ter drugih čistil za domačo in profesionalno rabo spodbudil zavezanost k trajnostnemu razvoju.
Če je detergent ali čistilo označeno s simbolom Liste za zdrava čistila, to pomeni, da proizvajalec tega čistila sodeluje v tej pobudi.
Več informacij najdete tu

Znaki za okolje:
Na nekaterih izdelkih boste morda opazili katerega od spodnjih znakov. To so tako imenovani »znaki za okolje« in označujejo, da izdelek izpolnjuje določene s strani evropskih ali državnih organov opredeljene okoljevarstvene zahteve v zvezi s formulo izdelka ali njegovo embalažo. Spodaj je prikazanih nekaj primerov:

Več informacij o znakih za okolje najdete na spletnih straneh posameznega znaka:

Evropski znak za okolje

Image

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/

Nordijski beli labod

Image

http://www.svanen.nu/

Švedski sokol

Image

http://www.naturskyddsforeningen.se/

Nemški modri angel

Image

http://www.blauer-engel.de


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français