Prostovoljne informacije o najustreznejšem načinu uporabe

Te informacije zagotavljajo proizvajalci v skladu z različnimi pobudami industrije, katerih cilj je spodbuditi trajnostno uporabo izdelkov ter zagotoviti optimalne rezultate ob hkratnem zmanjševanju vpliva na okolje in prihranku pri denarju (npr. pobuda Washright za pravilno pranje perila ali projekt Varčujte z energijo in vodo). 

1)Varčujte z energijo in vodo
Kaj to pomeni?

Projekt Varčujte z energijo in vodo je pobuda industrije, ki jo je podalo združenje A.I.S.E., da bi z njo spodbudilo potrošnike, naj svoje pomivalne stroje uporabljajo na okolju prijaznejši način, s čimer bi še vedno dosegali optimalne rezultate pomivanja. 

Kako lahko prispevate vi?
Redno uporabljajte programe pomivanja pri 50 °C, 55 °C ali samodejne programe. Ti programi so zasnovani prav za to, da vam zagotovijo optimalne rezultate pranja in hkrati pomagajo varčevati z energijo in vodo.Image

Prostovoljne pobude 


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français