Prostovoljne informacije o varni uporabi

Te informacije v skladu s prostovoljno pobudo industrije za spodbujanje varne uporabe izdelkov posreduje proizvajalec.

A.I.S.E.-jeve sličice za varno uporabo
Združenje A.I.S.E. je z namenom poenotenja varnostnih informacij in posredovanja sporočil na enoten in standardiziran način razvilo priporočila za varno ravnanje z izdelki v kombinaciji s sličicami, za katere se priporoča, da naj bi jih na svojih etiketah in embalaži uporabljali vsi proizvajalci.

Prostovoljne pobudeDeutsch Français Nederlands
Deutsch Français