Zakonsko zahtevane varnostne informacije in simboli

Image

Izdelki, ki v skladu z evropsko zakonodajo (Direktiva 1999/45/ES o nevarnih pripravkih) veljajo za nevarne, morajo biti opremljeni z določenimi informacijami. Pri potrošniških izdelkih so te informacije navedene na embalaži, pri izdelkih za profesionalno rabo pa so navedene tako na varnostnih listih kot tudi na embalaži (kartonih, sodih itd.).

Simboli za nevarnost so oblikovani tako, da uporabnika zelo jasno vizualno opozorijo na to, da sta določena snov ali pripravek lahko nevarna. Vrsta nevarnosti je običajno opredeljena tudi v pisni obliki pod simbolom, spremljajo pa jo standardizirani stavki, ki pojasnjujejo vrsto nevarnosti in preventivne ukrepe, s katerimi se škodi ali poškodbam lahko izognemo. V Evropi uporabo simbolov za nevarnost na izdelkih trenutno urejaDirektiva o nevarnih pripravkih. V Evropi so simboli za nevarnost, ki se pojavljajo na čistilih, izrisani s črno na oranžni podlagi. Spodnji simbol (črn Andrejev križ na oranžni podlagi) opozarja, da bi izdelek utegnil povzročiti draženje kože in/ali oči.
Image


Irritant
Drugi simboli opozarjajo, da je izdelek tako ali drugače škodljiv, na primer jedek – v tem primeru bi se pod samim simbolom pojavila tudi beseda »jedko«.

Več informacij o varnosti najdete tu 

Evropski sistem označevanja se spreminja: oranžno-črni simboli bodo do leta 2015 postopoma nadomeščeni z rdeče-črnimi simboli, vzporedno z novimi besedili in ilustracijami. To spremembo povzročajo globalno harmonizirana pravila: nova evropska zakonodaja, ki ureja to področje, se imenuje Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (krajše: CLP uredba).

Več informacij o prihajajočih spremembah najdete tu .


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français