Informacija o ravnanju z odpadno embalažo

Evropska Direktiva o embalaži in odpadni embalaži (94/62/ES) nacionalne oblasti zavezuje k zagotavljanju sistemov za zbiranje uporabne embalaže v namene ponovne uporabe ali predelave. V večini držav članic EU so se že oblikovale pobude za delno ali celotno financiranje takšnih sistemov. Večina le-teh uporablja simbol Zelena pika (Green Dot), ki je natisnjen na embalaži in pomeni, da je lastnik blagovne znamke ali uvoznik izdelka plačal svoj prispevek organizaciji, ki je odgovorna za upravljanje s tem sistemom.
eč informacij najdete v poglavju »Embaliranje in odlaganje odpadne embalaže«


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français