DUCC

Image
Ko je diskusija o tem, kako bo uredba REACH dejansko formulirana, prišla v odločilno fazo, je A.I.S.E. prevzel pobudo za oblikovanje skupine DUCC. DUCC je industrijska platforma, v kateri so zastopana različna evropska industrijska združenja, na primer predstavniki industrije detergentov (A.I.S.E.), kozmetike (COLIPA), lepil (FEICA), barv (CEPE), razpršil (FEA) in drugih. Namen takšnega povezovanja je bil, da bi se med razpravo o novi kemijski zakonodaji – pa tudi zdaj, med njenim izvajanjem – slišal tudi glas nadaljnjih uporabnikov kemikalij. Več informacij o dejavnostih in članih DUCC najdete na spletni strani www.duccplatform.org


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français