Pogosta vprašanja

  Splošno

  1. Ali detergenti in drugi izdelki za čiščenje in vzdrževanje vsebujejo konzervanse?
   Da. Številni detergenti in drugi izdelki za čiščenje in vzdrževanje morajo vsebovati konzervanse, saj ti preprečujejo, da bi se izdelek pokvaril zaradi prisotnosti mikroorganizmov, in izdelek ščitijo pred nenamerno kontaminacijo med uporabo. Več informacij o konzervansih najdete tu . Več informacij o varnosti sestavin najdete tu .
  2. Ali vsakodnevna uporaba čistil v razpršilcih lahko povzroči astmo?
   Ne. Znanstveni dokazi to možnost zavračajo. Preden se določen izdelek pojavi na trgu, mora biti podana celovita ocena njegove varnosti. Proizvajalci za varnost svojih izdelkov poskrbijo tako, da jih podvržejo strogim preizkusom ter jih označijo z jasnimi in razumljivimi navodili za uporabo. Več o ocenjevanju tveganja si lahko preberete tu .
  3. So encimi, ki jih vsebujejo detergenti in izdelki za vzdrževanje, varni?

   Da. Encimi, ki jih vsebujejo današnji detergenti in čistila, za potrošnike ne predstavljajo nikakršnega tveganja, kar potrjujejo tudi številne objavljene raziskave. Encimi niso strupeni, so lahko in končno biološko razgradljivi in ne predstavljajo tveganja za okolje. Številne beljakovine lahko ob ponavljajočem se vdihavanju povzročijo alergične reakcije. Cvetni prah, pršice, živalski prhljaj in moka za peko so znani kot inhalacijski alergeni. Tudi encimi so beljakovine in so zato potencialni inhalacijski alergeni. Vseeno pa so tveganju za alergične reakcije na encime večinoma – poklicno – izpostavljeni le delavci v obratih, ki ravnajo z velikimi količinami encimov in zato pri njih obstaja možnost za ponavljajočo se izpostavljenost večjim koncentracijam v zraku. Dolgoletne izkušnje in številne raziskave kažejo, da encimi, ki so prisotni v detergentih, ne predstavljajo nikakršnega tveganja za povzročitev alergičnih reakcij pri potrošnikih. Za to, da bi encimi povzročali preobčutljivost kože (alergijski kontaktni dermatitis) – drugo obliko alergije, povezano z nizkomolekularnimi snovmi –, ni nobenih dokazov. Za vse, ki delajo v obratih za proizvodnjo encimov in detergentov, smo pripravili Smernice A.I.S.E. za varno ravnanje z encimi. Če bi o teh smernicah želeli izvedeti več, se lahko obrnete na A.I.S.E., več informacij o ocenah tveganja pa najdete tu .

  Sestavine

  1. Ali industrija detergentov preizkuša svoje izdelke na živalih?

   Zavezani smo popolni odpravi poskusov na živalih. Že več kot 20 let sledimo politiki zmanjševanja, izboljševanja in nadomeščanja poskusov na živalih z nadomestnimi metodami. Velika večina detergentov že nekaj časa svoje kupce doseže brez vsakršnih poskusov na živalih in tako bo ostalo tudi v prihodnje. Poskuse na živalih se izvaja le, kadar ne obstajajo alternativne metode. A.I.S.E. in Cefic podpirata partnerje v skupni pobudi EPAA (Evropsko partnerstvo za spodbujanje raziskovalnih metod za postopno ukinitev poskusov na živalih). EPAA je prvi tovrstni skupni projekt med službami Evropske komisije, največjimi podjetji in sedmimi panožnimi industrijskimi združenji. Partnerji so zavezani združevanju znanja, raziskav in virov, da bi s tem pospešili razvoj, uveljavitev in sprejetje alternativnih pristopov k poskusom na živalih preko petletnega poskusnega obdobja.

    

  2. Ali lahko posamezno čistilo uporabljam v kombinaciji z drugimi čistili za domačo rabo?
   Mešanje detergentov ali izdelkov za vzdrževanje med seboj ni priporočljivo. Vse pomembne informacije o varni uporabi detergentov in izdelkov za vzdrževanje ter o tem, kako zagotoviti najboljše rezultate uporabe teh izdelkov, najdete na etiketi izdelka. S tem, ko preberete navodila za uporabo, lahko najbolje poskrbite za svojo osebno zaščito in zaščito okolja ter hkrati zagotovite optimalno učinkovitost uporabljenega izdelka. Več informacij najdete tu . Oglejte si tudi simbole za varno uporabo .
  3. Alergičen sem na določene snovi. Kako izvem, katere izdelke lahko uporabljam?
   Če imate težave z alergijami, se posvetujte s svojim zdravnikom, ki vam bo pomagal ugotoviti, kateri alergeni ali sestavine vam povzročajo težave. Da bi se izognili alergičnim reakcijam, uporabljajte izdelke, ki teh snovi ne vsebujejo. V skladu z veljavno zakonodajo morajo biti na etiketah izdelkov navedene kvalitativne informacije o sestavinah, le-te pa morajo biti še dodatno razčlenjene na spletni strani, katere spletni naslov mora prav tako biti naveden na etiketi izdelka. Informacije lahko pridobite tudi preko lokalnega klicnega centra proizvajalca. Telefonsko številko in/ali spletni oz. e-poštni naslov boste našli na označbi na izdelku. Kadar ste v dvomih, se posvetujte s svojim zdravnikom, ki lahko od podjetja zahteva, da mu posreduje popoln seznam vseh sestavin izdelka, ki bi utegnile vplivati na zdravje ljudi. Več informacij najdete tu .
  4. Ali detergenti in drugi izdelki za čiščenje ter vzdrževanje vsebujejo nevarne kemikalije?

   Proizvajalci uporabljajo le tiste sestavine, ki so nujno potrebne za ustrezno učinkovitost izdelka, in to le takšne, ki veljajo za »varne«, če se jih uporablja v skladu z navodili proizvajalca. Osnovno vprašanje, ki se pri tem poraja, je: »Kako proizvajalci ocenijo, ali je določena sestavina varna?« To vprašanje je povezano s pristopi k nevarnosti in tveganjem, ki jih obravnavamo v rubriki z naslovom Varnost . Proizvajalci na podlagi sklepov, pridobljenih v postopku ocenjevanja tveganja kemikalij, določijo in izvedejo ustrezne ukrepe za obvladovanje tveganj. Ko se ugotovi, da je uporaba določene sestavine pod določenimi pogoji varna ter ti pogoji ustrezajo pogojem pravilne in predvidene rabe obravnavanega izdelka, obvelja, da je dana snov varna za uporabo v tem izdelku. Proizvajalci vse pomembne informacije in nasvete navedejo na etiketi izdelka, tako da lahko potrošniki te izdelke vedno uporabljajo varno in učinkovito.

  5. Kaj pomeni oranžni kvadrat s črnim križem? Zakaj se nekaterih izdelkih pojavlja opozorilo, da so dražilni?

   Detergenti in drugi izdelki za čiščenje in vzdrževanje morajo biti opremljeni z določenimi informacijami, če v skladu z evropsko zakonodajo (direktiva 1999/45/ES o nevarnih pripravkih) veljajo za nevarne. Zgoraj opisani znak kaže na to, da v skladu s klasifikacijo, kot jo določa omenjena direktiva, izdelek predstavlja najnižjo stopnjo tveganja. V skladu z zakonodajo morajo biti izdelki, ki so označeni kot dražilni za oči ali kožo, jasno označeni z opozorilnim znakom na embalaži. Več informacij o obveznem označevanju s simboli za nevarnost najdete tu .

  6. Kako industrija skrbi za izboljšanje kakovosti informacij, namenjenih potrošnikom?
   Industrija si prizadeva uporabnikom posredovati kar najbolj koristne in relevantne informacije o tem, kako izdelke uporabljati varno, učinkovito in trajnostno. To je najlažje zagotoviti s pomočjo jasnega in razumljivega označevanja izdelkov z napotki za pravilno uporabo. Drugi mediji za posredovanje takšnih informacij so etikete, spletne strani in klicni centri za pomoč uporabnikom. Tudi ta spletna stran, ki predstavlja celotno industrijsko panogo, je primer takšnega pristopa.
  7. Kakšne ukrepe je vaša industrija sprejela v odziv na okoljska vprašanja?
   Naša industrija je nadvse predana reševanju okoljskih vprašanj z vidika zagotavljanja trajnostnega razvoja na globalni ravni. Proizvajalci si neprenehoma prizadevajo še povečati učinkovitost in sonaravnost svojih industrijskih in logističnih dejavnosti ter stremijo k uporabi okolju kar najbolj prijaznih sestavin. Vključujejo se tudi v številne pobude za informiranje potrošnikov o tem, kako lahko njihove izdelke uporabljajo kar najbolj trajnostno. Več informacij o najpomembnejših pobudah, v katere je vključena naša industrija, najdete tu .
  8. So detergenti in izdelki za vzdrževanje varni?
   V najboljšem interesu naše industrije je, da zagotovimo, da so ti izdelki varni za uporabo, saj kupcem in uporabnikom naših izdelkov nikakor ne bi hoteli škodovati. Poleg tega, da spoštujemo vse zakonske zahteve, novih izdelkov nikoli ne pošljemo na trg, ne da bi prej pridobili zanesljive znanstvene podatke o ustrezni varnosti le-teh. Ravnamo torej v skladu s previdnostnim načelom. Zavezani smo skrbi za varnost ljudi in okolja in sestave naših izdelkov redno nadgrajujemo na podlagi najnovejših znanstvenih ugotovitev, s čimer zagotavljamo visoko raven varnosti naših izdelkov.
  9. So vse površinsko aktivne snovi v detergentih biološko razgradljive?
   Da. Vse površinsko aktivne snovi morajo ustrezati zahtevam trenutno veljavne evropske zakonodaje na tem področju, tj. Uredbi o detergentih (648/2004/ES). V skladu s to uredbo morajo biti vse vrste površinsko aktivnih snovi, uporabljene v detergentih in izdelkih za vzdrževanje (anionske, neionske, kationske in amfoterične površinsko aktivne snovi), končno biološko razgradljive. Vsi detergenti morajo prestati postopek ocenjevanja, rezultati pa morajo biti podrobno dokumentirani in kot taki na razpolago pristojnim organom za preverjanje. Več informacij o biološki razgradljivost površinsko aktivnih snovi najdete tu . Več informacij o površinsko aktivnih snoveh samih si lahko preberete tu . 
  10. Želel/-a bi izvedeti več o določenem izdelku – kako to storim?
   Najpomembnejši nasvet, ki vam ga lahko damo proizvajalci detergentov in drugih izdelkov za čiščenje in vzdrževanje, je hkrati tudi najpreprostejši: pred uporabo vedno pozorno preberite etiketo na izdelku. Informacije o izdelku lahko dobite tudi preko klicnega centra oz. na spletnih straneh proizvajalca. V skladu z evropsko Uredbo (ES) št. 648/2004 o detergentih morajo proizvajalci poskrbeti za to, da so na njihovih spletnih straneh objavljene podrobne informacije o sestavinah njihovih detergentov. Če želite več informacij o določenem detergentu ali izdelku za vzdrževanje, kliknite sem .
Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français