Sestava izdelka : Čistilo za pečico - tekoče

Skupina: ČISTILA ZA DOM
Podskupina: Čistila za posamezna opravila
Izdelki: Čistilo za pečico - tekoče

Skupina Vrsta
Razpon (%)
Aditivi

Kalijev karbonat
Monoetanolamin
Natrijev hidroksid
Natrijev metasilikat

0 - 10
0 - 5
0 - 0.5
0 - 5
Površinsko aktivne snovi

Anionske
Neionske

0 - 2
0.5 - 10
Topila0 - 10
VodaPreostanek do 100
Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français