Sestava izdelka : Čistila za pečico - razpršilci

Skupina: ČISTILA ZA DOM
Podskupina: Čistila za posamezna opravila
Izdelki: Čistila za pečico - razpršilci

Skupina Vrsta
Razpon (%)
Aditivi

Kalijev karbonat
Monoetanolamin
Natrijev hidroksid
Natrijev metasilikat

0 - 10
0 - 5
0 - 0,5
0 - 5
Potisni plini10 - 20
Površinsko aktivne snovi

Anionske
Neionske

0 - 2
0,5 - 10
Topila0 - 10
VodaPreostanek do 100
Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français