Sestava izdelka : Čistilo za tla

Skupina: ČISTILA ZA DOM
Podskupina: Čistila za posamezna opravila
Izdelki: Čistilo za tla

Skupina Vrsta
Razpon (%)
Barvila0 - 0,1
Dišave< 1
HidrotropiNatrijev kumen sulfonat0 - 0,5
Konzervansi< 0,5
Površinsko aktivne snovi

Anionske
Mila
Neionske

1 - 10
1 - 5
1 - 10
Regulator pH-vrednostiNatrijev bikarbonat0 - 2
SekvestrantiFosfonati0 - 0,5
Snovi za večanje alkalnostiNatrijev karbonat0 - 10
Snovi za zmanjševanje trdote vode

Citronska kislina/citrati
Polikarboksilati

1 - 10
0 - 2
VodaPreostanek do 100
Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français