Sestava izdelka : Detergent za pranje občutljivih tkanin (volna/svila) - tekoč

Skupina: PRANJE PERILA
Podskupina: Detergenti za pranje perila / univerzalno pranje, pranje pisanega perila in posebna pranja
Izdelki: Detergent za pranje občutljivih tkanin (volna/svila) - tekoč

Skupina Vrsta
Razpon (%)
DišaveArome0,2-0,5
Površinsko aktivne snovi

Anionske
Neionske

5-15
1-15
SekvestrantiFosfonati 0,2-0,5
Snovi za večanje alkalnostiKarbonatiLow
Snovi za zmanjševanje trdote vode


Milo
Zeoliti


1-5
15-30
VodaPreostanek do 100
Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français