Sestava izdelka : Osvežilec zraka - razpršilec

Skupina: IZDELKI ZA VZDRŽEVANJE
Podskupina: Osvežilec zraka
Izdelki: Osvežilec zraka - razpršilec

Skupina Vrsta
Razpon (%)
Barvila0
Dišave0,5-5%
Konzervansi<1%
Površinsko aktivne snovi ali emulgatorji<5%
Topila (npr. alkoholi, voda ali alifatski ogljikovodiki)>50%
Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français