Sestava izdelka : Osvežilci zraka - tekočine/geli

Skupina: IZDELKI ZA VZDRŽEVANJE
Podskupina: Osvežilec zraka
Izdelki: Osvežilci zraka - tekočine/geli

Skupina Vrsta
Razpon (%)
Barvila<1%
Dišave1-10%
Konzervansi<1%
Površinsko aktivne snovi ali emulgatorji5-50%
Topila (npr. alkoholi, voda ali alifatski ogljikovodiki)>50%
Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français