Sestava izdelka : Osvežilec zraka - električni

Skupina: IZDELKI ZA VZDRŽEVANJE
Podskupina: Osvežilec zraka
Izdelki: Osvežilec zraka - električni

Skupina Vrsta
Razpon (%)
Barvila< 1 %
Dišave25-100 %
Konzervansi< 1 %
Površinsko aktivne snovi ali emulgatorji0
Topila (npr. alkoholi, voda ali alifatski ogljikovodiki)< 75 %
Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français