Sestava izdelka : Izdelki za nego čevljev - tekoče loščilo

Skupina: IZDELKI ZA VZDRŽEVANJE
Podskupina: Izdelki za nego čevljev
Izdelki: Izdelki za nego čevljev - tekoče loščilo

Skupina Vrsta
Razpon (%)
Barvila0-3 %
Konzervansi< 1 %
Površinsko aktivne snovi/emulgatorji1-5 %
Topila> 50 %
Voski in parafini10-30 %
Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français